Archive for the ‘2023 March’ Category

NS-Conakry NS-Abidjan非洲各地海运

2023年3月24日
好消息,特大好消息!
南沙整柜无牌食品收600可以包柜了
专业MSK 全线收货 普柜 特种柜 冷冻柜 DG柜
部分港口现仓推荐,更多港口请单询
NS/SK- Aden 3750/40HQ
NS/SK-Salalah 1350/1650 31cls
NS/YT-吉布提 1850/40HQ 26cls
NS-Dakar 2400/3450 31cls
NS-Freetown 2450/3550 31cls
NS-Conakry 2650/20GP 31cls
NS-Monrovia 3600/40HQ 31cls
...